Preporučene maloprodajne cijene za svaki proizvod

Earth Full BLack 325 WP + Huawei konverter

preporučena maloprodajna cijena:
5 EUR po solarnom panelu
1,29 EUR po Wp

Huawei baterija Luna 2000

preporučena maloprodajna cijena 5kWh:
€ 4 500
€ 60 na mjesec

Huawei baterija Luna 2000

preporučena maloprodajna cijena 10kWh:
€ 7 500
€ 100 na mjesec

Huawei baterija Luna 2000

preporučena maloprodajna cijena 15kWh:
€ 10 500
€ 140 na mjesec