Wat is de Levelized Cost of Energy en waarom is dat belangrijk?

07/06/2023

Share

De energiemarkt is complex. Kilowattuur, injectieprijzen, Levelized Cost of Energy … Allemaal begrippen die met zonnepanelen te maken hebben, maar waar je als leek weinig kaas van gegeten hebt. Wil je het rendement van je zonnepaneleninstallatie ten volle begrijpen, doe je dus maar beter beroep op een expert ter zake. In dit artikel kaderen we de Levelized Cost of Energy (LCOE): het cijfer dat de reële energiekosten schetst, waardoor je makkelijker verschillende energie-installaties kan vergelijken.

 

 

Levelized Cost of Energy uitgelegd

 

Levelized Cost of Energy wordt afgekort als LCOE. Het is een cijfer waarmee wordt gemeten hoeveel het gemiddeld kost om één kilowattuur (kWh) elektriciteit op te wekken gedurende de levensduur van je zonnepaneleninstallatie. Bij die berekening wordt rekening gehouden met de totale investering, inclusief installatie, onderhoud, brandstof en exploitatie.

 

Dit ene cijfer vat alle kosten samen in verhouding tot de geproduceerde energie, waardoor je verschillende systemen die energie opwekken kan vergelijken. Dankzij de LCOE kan je dus eenvoudig beslissen of de installatie van zonnepanelen de investering waard is.

 

De formule om de LCOE te berekenen gaat als volgt:

 

LCOE = Totale kost over levensduur / totaal opgewekte energie over levensduur

 

 

Een rekenvoorbeeld maakt het nog duidelijker.

 

Neem nu een Vlaams productiebedrijf dat wil investeren in groene energie en daarom 120 zonnepanelen laat installeren. Slimme keuze, trouwens!

 

Volg even met ons mee:

 

  • Totale capaciteit: 47.400 Wp (120 panelen * 395 Wp)
  • Geschatte jaarlijkse productie: Omrekenen Wp naar kWh: 47.400 Wp * 0,9 = 42.660 kWh

 

De maximale stroom die één zonnepaneel kan opwekken onder ideale weersomstandigheden (lichtsterkte, temperatuur, oriëntatie …), noemen we wattpiek. In België en Nederland hebben we echter maar al te vaak te maken met bewolking, lage zon, geen perfecte zuidoriëntatie, waardoor we factor 0,9 dienen toe te passen om de opbrengst van dat zonnepaneel om te zetten naar kWh. We kunnen dus concluderen dat een zonnepaneel in België en Nederland 90% van zijn totale capaciteit opwekt.

 

 

  • Investering: € 65.000
  • Onderhoudskosten: € 650/jaar (1% van de initiële investering)
  • Levensduur: 25 jaar

 

Over een periode van 25 jaar zal de totale kWh-productie van de installatie zijn: 42.660 kWh/jaar * 25 jaar: 1.066.500 kWh

 

 

De totale kosten, rekening houdend met de initiële investerings- en onderhoudskosten zijn:€ 65.000 + (€ 650/jaar * 25) = € 81.250

 

De LCOE van dit project komt neer op € 0,076/kWh (81.250 / 1.066.500) of € 76 per MWh.

 

Met andere woorden, de kost om 1 kWh zonne-energie te produceren bedraagt € 0,076.

 

 

Dit is echter niet het volledige verhaal.

 

Momenteel bedraagt de elektriciteitsprijs € 0,10/kWh. Wanneer je elektriciteit die je opwekt maar niet zelf verbruikt terug op het net steekt, ontvang je dus € 0,10/kWh. Trek je daar de LCOE van af, dan maak je € 0,024 winst per opgewekt kWh.

 

Neem je stroom af van het net, dan geef je daar momenteel zo’n € 0,27/kWh aan uit (inclusief netkosten en heffingen).

 

Tellen we alles samen, dan komt je winst op maar liefst € 0,194/kWh (0,27 – 0,076) als je voor zonnepanelen kiest. Conclusie: besparen zal je altijd.

 

 

Het rendement van zonnepanelen

 

Zijn zonnepanelen nu de investering waard of niet? Om dat te achterhalen komt de Levelized Cost of Electricity absoluut van pas. Dit cijfer kan namelijk aangeven of zonnepanelen rendabeler zijn dan een alternatief. Ook van verschillende zonnepaneleninstallaties kan je op die manier duidelijk het rendement vergelijken.

 

 

Waarom is de LCOE belangrijk?

 

De Levelized Cost of Energy werd tot enkele jaren geleden enkel gebruikt door ingenieurs, installateurs en bedrijven. Sinds de energiecrisis beseffen we met zijn allen dat we op een andere manier moeten omgaan met energie. De vraag naar zonnepanelen steeg, en zo vond de LCOE ook zijn weg naar het grote publiek.

 

 

LCOE bepaalt subsidies

 

De LCOE won ook aan populariteit bij de overheid. Zij gebruiken het om te beslissen of ze al dan niet een bepaald energieproductiesysteem zullen subsidiëren. Zonne-energie bleek een lage LCOE te hebben, wat voor de overheid de doorslag gaf om er effectief subsidies aan toe te kennen.

 

 

Andere belangrijke factoren

 

De LCOE is absoluut een interessante factor om het rendement van je zonnepaneleninstallatie te berekenen. Maar weet dat dit cijfer niet alles omvat. Wil je bijvoorbeeld je eigen microgrid op zonne-energie aanleggen om zo compleet op eigen opgewekte energie te leven? Dan zal die investeringskost een pak hoger liggen dan bij een reguliere zonnepaneleninstallatie, waardoor de LCOE ook hoger zal liggen terwijl het op lange termijn wel een zeer goede optie is.

 

 

Advies over de juiste installatie?

 

Overweeg je om zonnepanelen te installeren? Of heb je er momenteel al? Wil je de LCOE van je zonnepaneleninstallatie graag kennen? Onze Earth-experten berekenen het graag voor je en gidsen je zo naar de meest rendabele installatie.

Share